Kontaktpersoner

Necati Sertcanli

VD/PL

072-7177724

Niklas Andersson

Samordning/Kalkyl

072-5897870

Önder Akbas

KMA Systemansvarig/PL

072-2277724

Håkan Sertcanli

PL

072-2277725