TJÄNSTER

Vi på Storbyggen STHLM AB erbjuder nedan följande tjänster

Privata Kunder

ROT (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad)


Storbyggen STHLM AB kan åta sig flera olika           

ROT-entreprenader. Nedan angivna entreprenader är exempel på vad vi kan utföra.

Altan

Tvättstuga

Kök

Toalett

Garage

Fritidshus

Fönster och dörrbyte

Målning

Tilläggsisolering

Utbyggnad/förråd

Nybyggnation (ingen skatteredution)

   

TAK


Storbyggen STHLM AB kan utföra flera olika takarbeten exempelvis

Byte och rensning av hängrännor

Lägga ny eller byta ut befintlig takbeläggning

   

Våtrum


Storbyggen STHLM AB är BKR medlem och behörig enligt BBR således uppfyller vi branch och myndighetskraven för våtrumsinstallatörer.

Badrum


Fukt och vattenskador


Erbjuder fuktmätningstjänster (ingen skattereduktion)

Avfuktning

Rivning och återställning

Dränering

Krypgrund

Radonmätningar/sanering

Betongkristallisering

Balkong, suteräng och platta

     

EL


Vi kan åta oss flera olika sorters eluppdrag.

EIinstallation

Byte av elcentral

Kompletering av elcentral

Mordernisering av elanläggning

Extra väggutag

Intallation av maskiner och inventarier. (Ingen skattereduktion)Företagskunder

BAS P/U


Vi kan erbjuda konsulttjänster som byggarbetsmiljösamordnare BAS-P, BAS-U  samt byggsamordnare.Cleanroom


Vi är auktoriserade cleanroominstallatörer åt Caverion Sverige AB.Hisservice


Vi erbjuder hisservice samt drift och underhållsservice.Heta arbeten


Som godkänd kursarrangör åt Brandskyddsföreningen tillhandhåller vi öppna samt företagsanpassade Heta Arbeten kurser.

                            Besöksadress: Söderby Gårds Väg 69, 14451 Rönninge  Faktureringsadress: Storbyggen STHLM AB FE 20185, 838 76 Frösön Org nr:556815-7787 Mail: info@storbyggen.se