Tjänster

Våra tjänster

Entreprenader

Vi kan erbjuda konsulttjänster som byggarbetsmiljösamordnare BAS-P, BAS-U  samt byggsamordnare.

Cleanroom

Vi är auktoriserade cleanroominstallatörer åt Caverion Sverige AB.

Tak

Storbyggen STHLM AB kan utföra flera olika takarbeten exempelvis byte och rensning av hängrännor eller lägga ny eller byta ut befintlig takbeläggning

Heta arbeten

Som godkänd kursarrangör åt Brandskyddsföreningen tillhandhåller vi öppna samt företagsanpassade Heta Arbeten kurser.