CleanRoom

Storbyggen AB har en särskild kompetens inom byggarbeten i renrum och är väl medvetna om de stränga krav och specifikationer som dessa unika miljöer innebär. Företaget följer noggrant de industriöverenskommelser och lagstiftningar, såsom god tillverkningssed (GMP), som är nödvändiga för att upprätthålla en kontrollerad driftmiljö.

För att säkerställa att alla kriterier uppfylls, har Storbyggen AB specialiserade och erfarna experter som har kunskap och färdighet att hantera de unika utmaningar som byggande i renrum medför. Detta inkluderar att hålla luftburna partiklar, temperatur, relativ luftfuktighet, luftflöde och differentialtryck inom de fastställda gränserna.

Teamet på Storbyggen AB arbetar nära tillsammans med kunden för att förstå deras specifika behov och krav. De använder sig av moderna verktyg och tekniker för att bygga renrum som inte bara uppfyller de stränga kriterierna, utan också bidrar till en effektiv och produktiv produktionsprocess. Genom sitt engagemang och expertis, garanterar Storbyggen AB att deras kunder får en renrumsmiljö som uppfyller alla krav och bidrar till en framgångsrik verksamhet.

Vi är auktoriserade cleanroominstallatörer åt Caverion Sverige AB.

Läs mer r