Heta arbeten

Storbyggen AB är en framstående aktör inom byggbranschen, specialiserad på att erbjuda kvalificerade konsulttjänster. En av företagets styrkor är dess certifiering som godkänd kursarrangör åt Brandskyddsföreningen. Detta innebär att Storbyggen AB har rätt kompetens och resurser för att genomföra Heta Arbeten-kurser, som är avgörande för att förebygga bränder på arbetsplatserna.

Företaget erbjuder både öppna och företagsanpassade kurser inom Heta Arbeten, vilket gör att de kan möta en bred kundkrets behov. De öppna kurserna är tillgängliga för alla som behöver certifiering inom Heta Arbeten, medan de företagsanpassade kurserna utformas specifikt för att passa varje enskild kunds unika behov och verksamhet.

Storbyggen AB:s engagemang för brandsäkerhet och utbildning visar på företagets ansvarstagande och dedikation för att skapa säkra arbetsplatser. Genom att tillhandahålla dessa viktiga utbildningar bidrar företaget inte bara till ökad kunskap och medvetenhet kring brandsäkerhet, utan också till en generell förbättring av säkerheten inom byggsektorn.

Med sitt professionella team av kvalificerade instruktörer, en stark koppling till Brandskyddsföreningen och en stor flexibilitet när det gäller kursutbudet, är Storbyggen AB en pålitlig partner för alla som söker certifiering inom Heta Arbeten. Företagets insats för brandsäkerhet, tillsammans med deras övriga tjänster inom byggsektorn, gör dem till en värdefull resurs för alla aktörer inom branschen.