Entreprenader

Storbyggen STHLM AB är ett framstående företag inom byggsektorn, med en bred erfarenhet och en omfattande portfölj av tjänster. Med sin expertis och sitt engagemang har de blivit en pålitlig partner för en rad olika projekt inom industri- och kommersiell verksamhet. Företaget specialiserar sig på generalentreprenader och har genomfört en mängd framstående projekt som belyser deras skicklighet och kompetens inom detta område.

Utöver generalentreprenader åtar sig Storbyggen STHLM AB också uppgifter som byggarbetsmiljösamordning, BAS U och BAS P. Genom att arbeta för en säker och hälsosam arbetsmiljö bidrar företaget till att minska risker och förbättra arbetsvillkoren på byggplatserna. Detta är en viktig del av deras verksamhet och något som de värdesätter högt.

Våra styrkor

En av företagets styrkor är dess förmåga att erbjuda totalentreprenader. Genom sitt breda kontaktnät av kontakter inom branschen kan de erbjuda kunderna en helhetslösning som omfattar allt från planering och design till byggande och färdigställande av projektet. Detta gör det möjligt för kunden att ha en enda kontaktpunkt under hela processen, vilket förenklar kommunikationen och gör det lättare att hålla koll på projektets framsteg.

Stor kompetens och brett engagemang

Genom att välja Storbyggen STHLM AB får du tillgång till ett företag med stor kompetens, erfarenhet och engagemang för att leverera resultat av högsta kvalitet. De tar sig an varje projekt med största omsorg och precision, och ser till att slutresultatet överträffar kundens förväntningar. Oavsett om det gäller en generalentreprenad, en byggarbetsmiljösamordning eller en totalentreprenad, kan du vara trygg i att du får bästa möjliga service och resultat när du väljer Storbyggen STHLM AB.